lauantai 24. tammikuuta 2015

Hiljaiseloa


Tämä blogi on viime aikoina ollut hiljaiselossa. Ei sen takia ettenkö olisi kirjoittanut - ja paljon. 

============

Olen mm. opiskellut ammatillisen opettajan  pätevyyden. Sen puitteissa tuli kirjoteltua raportteja, esseitä yms. Opintoihin kuuluin myös kirjallinen kehityshanke (eli "lopputyö"). Kirjoitelmaa vaan ei voi sanoa lopputyöksi, koska ammatillisen opettajan päteyys ei ole virallinen tutkinto, vaikka antaakin esim. opettajan pedagogisen pätevyyden.

Kehittämishankkeessa kartoitin aikuisten kuvataidekoulutukseen liittyviä pedagogisia haasteita. Tarkoituksenani oli selvittää, mitä asioita on huomioitava kun kuvataidetta opetetaan aikuisille. Idea aiheeseen syntyi huomatessani, että aikuisille suunnattua kuvataidekoulutusta on tutkittu hyvin vähän aikuispedagogiikan näkökulmasta. Kuvataidekoulutuksen ja -pedagogiikan tutkimus sekä kuvataideopettajakoulutus painottuvat lasten ja nuorten taidekasvatukseen.


Tein kehityshankkeeni aiheesta :  Aikuisten kuvataideopetuksen pedagogiset haasteet. Tämän tekstin voit halutessasi ladata täältä. 

============

Keväällä 2013 aloitin kuvataiteen AMK tutkinnon Turun Taideakatemiassa aikuiskoulutuksena. Tarkoituksenani on valmistua nyt keväällä 2015. Olen jo kirjoittanut ja hyväksyttänyt kirjallisen opinnäytteeni aiheesta: Jälkikuvia - piirros nykytaiteessa. Tämä opinnäyte  on julkaistu Theseus tietokannassa osoitteessa:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112516729 
  
Kuvataiteilijan AMK tutkinnon opinnäyte koostuu kirjallisesta osasta ja taiteellisesta osasta. Kirjallinen osa on suppeahko, joten kaikkia piirtämiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä en pystynyt käsittelemään laajasti. Tarkoitukseni on palata oman työskentelyni kannalta mielenkiintoisimmiksi osoittautuneisiin  pohdintoihin lähitulevisuudessa kunhan saan kuvataiteilijan tutkintoni valmiiksi. 

Ehkäpä julkaisen pohdintojani myös tässä blogissa.